top of page
Branntetting

Brannsikring

 

Brannisoliering av stål

Vi utfører brannisolering av lastbærende stålkonstruksjoner, slik at de opprettholder brannmotstand i opptil 120 minutter. Forskriftene krever forskjellig brannmotstand, avhengig av brannklasse og hvilken funksjon konstruksjonene har, etter følgende tabell: 

 

 

Brannisolering med mineralullsplater:


Den rimeligste metoden å isolere stålkonstruksjoner på, er med bruk av mineralullsplater mekanisk festet(sveiset) til stålet med såkalte Cup-Heads. Vi tar oppgaven med å brannteknisk prosjektere platedimensjoner. Dette gjør vi utifra hvilken brannmotstand som er ønsket, avhengig av hvilken stålprofil som benyttes, og utnyttelsesgraden i ulykkestilstand.

 

 

Brannisolering med hardplater:


Da disse plater er alt for dyre for innkjøp, bruker vi, i nesten alle tilfeller, brannmaling i stedet. Dette produktet har utviklet seg raskt, og er fortrinnsvist rimelig.

 

 

 

 

 

 

Branntetting er et vanskelig fagfelt som vi har tilstrebet gjennom flere år. Vi prøver å finne løsninger som er tilpasset utsparingene, gjennomføringene, funksjon og ikke minst det estetiske.

Ved branntetting av for eksempel kanaler og rør, benyttes produkter som er fleksible for å oppta bevegelser. Ved tetting i dekker, benyttes gipsbasert støpemasse som i tillegg til å være motstandsdyktig ved trykk, er enkel å etterarbeide.
 

Ved branntetting av elektro har vi funnet metoder slik at tetting mellom hver enkelt kabel blir ordentlig tett mot røyk, ild og gass.


Det benyttes brannmalte mineralullsplater hvor også selve installasjonene brannmales på hver side. Dette gir unike branntekniske egenskaper, samtidig som estetikken er uklanderlig.

 

 

Plastrør sikres med egnede mansjetter, som ekspanderer i takt med at plasten smelter. Det tilbys også ettertrekkingssystemer som det senere kan trekkes kabler gjennom, uten å måtte branntette på nytt.


Dokumentasjonen er omfattende, med rapportlister, merkelapper og tegninger påført tettingen identitetsnummer, slik at det er meget enkelt å finne igjen, kontrollere, og finne produktvalg i hver enkelt gjennomføring. Dette er svært gunstig i bygg med kanskje flere tusen gjennomføringer. Brannmotstanden er generelt på 120 minutter, men kan bli helt opptil 240 minutter. 

 

Conlit er hardpressede plater av Rockwool steinull. Produktet er 100 % dimensjonsstabilt og har meget gode brannbeskyttende og trykkegenskaper.

 

Conlit brannisolering er i dag det mest brukte produktet til brannisolering av stål. Bruk av Conlit innebærer at skade- omfanget kan reduseres og store verdier reddes selv om bygget ut- settes for en brann. Dette er ikke minst viktig fordi statistikken viser at mange bedrifter som brenner ned har store problemer med å etablere seg på nytt.

 

Vi utfører brannisolering med brannmaling med sprøyte, rulle eller pensel. Et produkt som sveller under brann og avgir et skikt som isolerer stålet. 

Brannmaling legges normalt i tykkelser fra 500 my til 2000 my. Filmtykkelsen avhenger av brannklasse, type stålprofil og lastutnyttelse på den aktuelle stålkonstruksjonen. Påført tykkelse kontrolleres med my-måler (1000my =1mm).

 

Vi utfører også i den sammenheng prosjektering i forhold til internasjonale standarder som NT-Fire. Brannmaling for stålisolering finnes både som løsningsmiddel og vannbasert maling. Bruksområde er bestemmende for valg av produkt. 

Nye produkter og ny påføringsteknikk har ført til at brannmaling i dag fremstår med en helt ny overflatefinish. Fritt fargevalg av topp strøk innenfor NCS' fargeatlas og RAL-fargesystemet. 

Fremgangsmåten er enkel og går over tre operasjoner:

 

1. Et godt strøk grunning

2. Påføring av brannmaling etter tekniske krav. 
3. Påføring av toppstrøk i valgfri farge om ønskelig


Vi bruker vann- og løsningmiddelbasert fra Firetex. Vi har også brannmalingsprodukter for treverk

 

Conlit
Brannmaling
bottom of page