top of page

Bergen Brannsikring AS

Bergen Brannsikring AS ble startet i 1991 for å tilby våre tjenester til bedrifter og private.  

Vårt mål er å være totalleverandør for alt innen bygg og passiv brannsikring.

Våre medarbeidere har lang og bred erfaring.

Våre spesialiteter er å tilby komplett løsning, enten det gjelder utstyr eller en fullstendig branndokumentasjon for deres bedrift/bruker av bygg.

Vi leverer også nybygg, tilbygg eller rehabilitering.

   Vi kan bistå dere med:

 

 • Brannteknisk gjennomgang av deres bygg/bolig – bygningsmasse.

 

 • Brannteknisk prosjektering, kontroll av prosjektering og 3.partskontroll

 

 • Være deres representant når det gjelder å møte det stedlige brannvesen for tilsyn, og kan følge opp og lukke eventuelle avvik fra brannvesenet.

 

 • Sørge for at virksomheten tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter vedrørende passiv brannvern.

 

 • Gjennomføre en risikokartlegging i samarbeid med virksomheten herunder kartlegge farer og problemer for brannsikkerheten.

 

 • Utarbeide handlingsplaner og tiltak for å redusere risikoforhold

 

 • Utarbeide rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i HMS/brannlovgivningen.

 

 • Foretar systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen.

 

 • Deltar sammen med bedriften og fastsetter mål for brannvernarbeidet, og gir de ansatte opplæring i dette.

 

 • Gjennomfører dokumentert egenkontroll av det bygningsmessige som har betydning for brannsikkerheten, slik som kontroll av dører, nødlys, rømningsveier, utstyr etc.

 

 • Sørge for at rutiner for eventuelle avvik følges opp.

 

 • Gjennomføre brannvernopplæring og brannvernøvelser som står i forhold til risikoen i objektet.

 

 • Utarbeide instrukser og planer.

 

 • Rutiner for sterk varierende risiko.

 

 • Bistå eier med at det er inngått tilfredsstillende kontrollavtaler der det er nødvendig for at kvalifisert personell foretar en jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten.

 

 • Brannvarsling, Nødlys, slukkeutstyr, passiv brannsikring og klassifiserte dører.

 • Nybygg; tilbygg, rehabilitering.

 

 • Meget konkurransedyktige priser

bottom of page